Khuyến mãi

1. Chương trình khuyến mãi giảm áp dụng trong tháng 4, 5/2016 giá giảm từ 30% - 40% , ngày lễ 30/4 -1/5 giảm 10% - 15%
Royal Family Hotel Danang
Chat Facebook