Tin tức

Quy hoạch văn hóa, thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung
Tin từ Khách sạn gần biển Đà Nẵng vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung sẽ phát triển văn hóa theo hướng toàn diện, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trở thành trung tâm thể thao của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên và là trung tâm du lịch lớn của cả nước...

Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung được ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Website Royal Family Hotel cung cấp thông tin về Khách sạn Đà Nẵng gần biển Mỹ Khê, hãy truy cập để xem thêm tin tức du lịch, khách sạn.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung (Vùng) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Theo đó, 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định sẽ phát triển văn hóa theo hướng toàn diện, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng gia đình văn hóa, hòa thuận, hạnh phúc; phát triển sâu rộng thể dục thể thao quần chúng, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển du lịch và Khách sạn Đà Nẵng ven biển Phạm Văn Đồng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hình thành những sản phẩm du lịch biển đảo và du lịch di sản có thương hiệu, sức cạnh tranh cao.

TP Đà Nẵng, TP Huế: Trung tâm văn hóa, nghệ thuật của khu vực

Trong đó, thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) sẽ được phát triển trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật và gia đình cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia và quốc tế; thành phố Quy Nhơn (Bình Định) trở thành trung tâm văn hóa phía nam của Vùng, có sự liên kết chặt chẽ với khu vực Tây Nguyên.

Đồng thời, sẽ ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới, di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, các di sản văn hóa tiêu biểu đặc trưng của các địa phương và các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số; Đề cử Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận Nghệ thuật Bài Chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2015; công nhận từ 2-3 di sản văn hóa tiêu biểu của Vùng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2030; phấn đấu đến năm 2020, có 90% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa...

Phát triển nhóm sản phẩm du lịch đặc thù

Về du lịch, phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, có các sản phẩm đặc thù, có sức cạnh tranh cao; phấn đấu đến năm 2030, đón khoảng 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ khoảng 15 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 80 nghìn tỷ đồng; tạo được 140 nghìn việc làm trực tiếp.

Bên cạnh đó, Vùng sẽ tập trung phát triển nhóm sản phẩm du lịch đặc thù như: du lịch di sản văn hóa và du lịch biển đảo, trong đó ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch đô thị gắn với sự kiện, lễ hội, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái biển; Tập trung phát triển 6 khu du lịch quốc gia là: Lăng Cô - Cảnh Dương (Thừa Thiên - Huế), Sơn Trà, Bà Nà (Đà Nẵng), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Mỹ Khê (Quảng Ngãi), Phương Mai (Bình Định); 05 điểm du lịch quốc gia là:  Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế), Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Mỹ Sơn (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Trường Lũy (Quảng Ngãi, Bình Định); 3 đô thị du lịch là: Huế, Đà Nẵng, Hội An; Phát triển các tuyến du lịch trọng điểm: “Con đường di sản ASEAN”, du lịch caravan theo hành lang Đông - Tây, du lịch sinh thái biển đảo, du lịch tìm hiểu văn hóa các dân tộc thiểu số...

Phương Nhi
Nguồn baodientu.chinhphu.vn

Royal Family Hotel Danang
Chat Facebook